CV

CV för utskrift finns här

 

Arbetslivserfarenheter i urval    

Generalsekreterare, Ung Media, www.ungmedia.se

2019 okt – pågående

 

Frilans inom kommunikation/möten/event, annwallgren.wordpress.com/boka-mig

2015 nov – pågående

 

Generalsekreterare, Ung Teaterscen, www.ungteaterscen.se

2019 jan – 2019 sep

 

Verksamhetsutvecklare, Unga Forskare, www.ungaforskare.se

2017 dec – 2018 dec

 

Ledamot i styrelsen/Vice ordförande, Stockholms studentbostäder (SSSB), www.sssb.se 

2015 jan – 2017 juni

 

Press- och kommunikationsansvarig, Sveriges förenade studentkårer (SFS), www.sfs.se

2016 aug – 2017 mars

 

Ordförande, Stockholms studentkårers centralorganisation (SSCO), www.ssco.se 

2015 juli – 2016 juni

 

Vice ordförande, Stockholms universitets studentkår (SUS), www.sus.su.se

2014 juni – 2015 juni

 

Studiebevakare för lärarutbildningarna, Stockholms universitets studentkår

2013 aug – 2014 juni

 

Påverkanssekreterare för lärarutbildningarna, Stockholms universitets studentkår

2012 aug – 2013 juni

 

Studentambassadör, Studentavdelningen, Stockholms universitet

2011 dec – 2012 juni

 

Stödmentor, Studentavdelningen, Stockholms universitet

2011 sep – 2012 juni

 

Kontaktperson till en tonårsflicka, Södertälje kommun 

2008 dec – 2010 sep

 

Lärarvikarie, Vikarieförmedlingen, Södertälje kommun

2002 sep – 2007 juni

 

 

Utbildningar i urval   

Lärarprogrammet med inriktning språk och språkutveckling (210 hp), Stockholms universitet

  • Lärarexamen (förskoleklass och grundskolans tidigare år) utfärdad 2011-06-27
  • Lärarlegitimation utfärdad 2015-06-29
  • Förskollärarlegitimation utfärdad 2015-06-29 
  • Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) på Björkestaskolan i Nykvarns kommun

 

Uppsatser

  • En multipel fallstudie av tre lärares skrivundervisning beträffande faktatexter i årskurs 3. (Anna Wallgren) Självständigt arbete (15 hp), 2011-03-14, Institutionen för språkdidaktik, Stockholms universitet. Publicerad i elektroniska skriftserien Studentarbeten i språkdidaktik nr 4/2010.
  • “Förskoleklassen är jättekonstig” En multipel fallstudie av fyra förskoleklassers arbetssätt med att utveckla elevernas fonologiska medvetenhet och effekten av de olika arbetssätten i årskurs 1. (Agneta Casey & Anna Wallgren) Examensarbete (15 hp) inom Språk och språkutveckling III (30 hp), 2010-01-15, Institutionen för utbildningsvetenskap med inriktning mot språk och språkutveckling, Stockholms universitet.

 

Urval av kurser vid Stockholms universitet utöver Lärarprogrammet

  • Svenska I, Svenska II och Svenska III
  • Mobbning – kritiska perspektiv
  • Mentorskap i högre utbildning

 

Samhällsvetenskapliga programmet med ekonomisk inriktning, S:ta Ragnhildgymnasiet, Södertälje

  • Examen 2002

 

 

Förtroendeuppdrag i urval

Pågående

Kursledare för Ordförandeprogrammet, Scouternas folkhögskola 

Ordförandeprogrammet vänder sig till unga ledare i civilsamhället och pågår september 2019 – maj 2020. Jag är ideell kursledare tillsammans med fyra andra. Min roll är att leda kursteamet och vara länken mellan kursteam och kansli. 

 

Valberedningen, Kulturens (studieförbund), www.kulturens.se

En av sex valberedare, vald vid årsstämman 25 maj 2019

 

Valberedningen, Ax – kulturorganisationer i samverkan, www.axkultur.se

En av fem valberedare, vald vid årsmötet 9 april 2019

 

Stockholms universitets studentkårs alumnnätverk 

Aktiv och en av initiativtagarna 2014

 

Avslutade

Universitetsstyrelsen vid Stockholms universitet

ledamot 2014/2015

 

Styrelsen för Centrum för universitetslärarutbildning (CeUL) vid Stockholms universitet

ledamot 2014/2015

 

Styrelsen för Rädda Barnen i Södertälje och Nykvarn

ledamot/sekreterare/kommunikatör 2010 – 2014

 

Biblioteksstyrelsen, Stockholms universitetsbibliotek

ledamot 2014/2015

 

Disciplinnämnden vid Stockholms universitet

ledamot 2014/2015

 

Samordningsgruppen för lärarutbildningarna, Stockholms universitet

studentrepresentant 2012/2013 och 2013/2014

 

Styrelsen för Stockholms studentkårers centralorganisation (SSCO)

ordförande 2015/2016

 

Styrelsen för Stockholms akademiska forum (Staf)

SSCO-representant 2015/2016

 

Kårstyrelsen, Stockholms universitets studentkår

vice kårordförande (Studentpartiet) 2014/2015

 

Kårfullmäktige, Stockholms universitets studentkår

ledamot (Studentpartiet) 2014/2015

 

Styrelsen för Humanistiska föreningen vid Stockholms universitet

vice ordförande/sekreterare VT13 – VT14

 

Styrelsen för Institutionen för svenska och flerspråkighet, Stockholms universitet 

studentrepresentant VT12

 

Styrelsen för studentrådet vid Institutionen för svenska och flerspråkighet (fd Institutionen för nordisk språk), Stockholms universitet

vice ordförande/ledamot VT12 – VT13

 

Kårrevisor för Stockholms universitets studentkår

2016/2017 och 2017/2018

 

Sammankallande för valberedningen, Stockholms studentkårers centralorganisation (SSCO)

2017/2018

 

 

Stipendium

Gustav Lindencronas stipendium för förtjänta studenter

Motivering: “Anna Wallgren har, både som engagerad lärarstudent och som studiebevakare för lärarutbildningarna, varit drivande i arbetet att utveckla och förbättra studentmiljön för lärarstudenterna vid Stockholms universitet. Som vice kårordförande med lyskraft har hon, i god dialog med universitetets ledning, kraftfullt verkat för att främja alla studenters intressen.”  
Utdelat under Magisterpromotionen vid Stocholms universitet 27 maj 2016.

 

CV för utskrift finns här