En moderators perspektiv på rundabordssamtal under StudBo17

Tack vare att jag blev anlitad som moderator för två rundabordssamtal hamnade jag på StudBo17, branschmässan för studentbostadsföretag, som arrangerades i Stockholm 4-5 oktober. Här är mina sammanfattningar från två spännande samtal om bostadspolitik och spaningar om framtidens studentbostäder.

studbo17 moderator 5 okt 01

Jag ledde alltså två rundabordssamtal inför besökarna på StudBo17. Det ena samtalet handlade om digitalisering och det andra handlade om en hållbar, fungerande studentbostadsmarknad.

Rundabordssamtal förs vanligtvis bakom stängda dörrar med väl valda gäster som pratar med varandra. Den här gången var gästerna väl valda, men samtalen fördes ute i mingelområdet på mässan, där besökare kunde komma fram och lyssna. Ett roligt och engagerande grepp, som lockade många nyfikna. Efter samtalen presenterade jag en sammanfattning på konferensscenen, där Henrik Jonsson var moderator för hela StudBo17.

På sätt och vis tycker jag att upplägget för de här rundabordssamtalen fångar hela stämningen i studentbostadsbranschen. Under mina år har jag sett så många exempel på generositet och nyfikenhet, att jag vågar påstå att det är en kultur. Branschen är i ständig dialog och rörelse. Vågar testa nya grejer. Självklart finns det konkurrens mellan aktörerna, men man spelar med ganska öppna kort – bjuder in och lär av varandra.

Jag tror att en bidragande del av den här kulturen är att studenter själva är så pass involverade hos de stora aktörerna och att många aktörer har som mål att återinvestera – inte plocka ut – vinst. Studenter bidrar med målgruppens egna perspektiv, nytänkande och nätverk. Återinvesteringar skapar stabilitet och långsiktighet, vilket ger expertis på målgruppen och branschens förutsättningar.

Hur branschen kommer att utvecklas med många nya, små aktörer och jätten Akademiska hus återstår att se och kräver ett eget blogginlägg. Men dagens studentbostadsbransch är bildad, byggande och benchmarkad.

 

Digitalisering

Den digitala studenten redan är här, men var befinner sig studentbostadsbranschen och aktörerna som på olika vis är kopplade till den? Samtalet kretsade kring digitalisering, lärande, lärandemiljöer och bostäder för studenter med både nulägesanalyser av åtgärdsbehov, hinder för att genomföra åtgärder och framtidsspaningar om vad som kommer att ses som en självklarhet om 10-15 år.

Paneldeltagare:

 • Susanne Malmgren, chef studentbostäder, Akademiska hus
 • Jan Gulliksen, professor i människa-dator-interaktion, KTH
 • Daniel Dronjak, kommunstyrelsens ordförande, Huddinge kommun
 • Ronnie Johansson, försäljningschef för region öst, Cramo
 • Max Stenberg, ordförande, Uppsala studentkår
 • Tobias Fröberg, vd, BoldArc
 • Annika Knaust, ansvarig för förvaltning, Svenska studenthus
 • Billy McCormac, vd, Fastighetsägarna Stockholm

Sammanfattning av samtalet som jag presenterade på scen inför alla besökare på StudBo17:

 • Är Sverige är tillräckligt på tårna för att möta krav och behov från den digitala studenter? Nej!
 • Spaning: Ökad bredd bland studenter, med mer varierande behov
 • Spaning: Mer lärande kommer att ske via digitala lösningar – både val av lärosäte och hur undervisningen genomförs
 • Spaning: Finns fortfarande ett behov att det vi diskuterade vid millennieskiftet: tillgång till snabbt och stabilt bredband, men nu även utan sladdar

 

En hållbar, fungerande studentbostadsmarknad

Utgångspunkten för samtalet var att diskutera de senaste årens förändringar med ett utökat antal utbildningsplatser, ökad nyproduktion och fler aktörer på marknaden. Paneldeltagarnas olika perspektiv belyste de särskilda förutsättningar och behov som finns för just studentbostadsmarknaden.

studbo17 moderator 4 okt 2017 01

Paneldeltagare:

 • Ingrid Gyllfors, vd, Stockholms studentbostäder (SSSB)
 • Marcus Svensson, vd, ByggVesta Development
 • Malin Danielsson, kommunalråd, Huddinge kommun
 • Johan Ödmark, vd, Kista Science City
 • Helena Hamrén, bostadsuthyrningssamordnare, Svenska bostäder
 • Sima Zangiabadi, chef för affärsutveckling, PEAB
 • Max Stenberg, ordförande, Uppsala studentkår

Sammanfattning av samtalet som jag presenterade på scen inför alla besökare på StudBo17:

 • Är bostadsbristen för studenter löst inom 3 år, som bostadsminister Peter Eriksson påstod från scenen? Nej!
 • Spaning: Ingen vågar säga behovet av exakt antal studentbostäder, men konstaterar att det är lite svårbedömt p.g.a. förändringar av antalet utbildningsplatser
 • Spaning: Hur hyran för nyproduktion ska vara rimlig för studenter – kollektiva lösningar, vända på perspektivet: har vi råd att INTE bygga så att studenter har råd
 • Spaning: Ökat flexibilitet av det bestånd som finns – olika typer på ett våningsplan, använda ett hus till olika ändamål i olika perioder

studbo17 ingrid gyllfors och jag

Ingrid Gyllfors (vd, Stockholms studentbostäder) och jag.