Tips! Att läsa kurslitteratur

För några år sedan jobbade jag som stödmentor (till andra studenter) på Studentavdelningen vid Stockholms universitet, parallellt med min lärarutbildning och språkvetenskapliga studier.

Då skrev jag ihop ett dokument med konkreta lästips till studenter som exempelvis var ovana vid akademisk litteratur eller ofta hamnade i svårigheter när det var dags att läsa. 

Nu, inför terminsstarten, kom jag att tänka på lästipsen och delar med mig av dem här nedan. Se tipsen som inspiration och stöd – alla är olika, har olika förutsättningar och olika behov. Lycka till med studierna!

/Anna Wallgren

pexels-photo-415078

 

Kurslitteraturen

Något som jag ofta gör är att skapa en översikt av kurslitteraturen, för att veta vilken litteratur jag har skaffat och hur jag använt den. Alla är så klart olika, men för många kan en tabell göra studierna lite enklare. Jag brukar göra en tabell med fem kolumner och använda en rad per bok/artikel:

 • Kurslitteratur/Kursens namn (i kolumnen längst till vänster)
 • Har tillgång till (d.v.s. om jag har skaffat litteraturen eller info om var den finns)
 • Har läst (om jag har läst, behöver läsa om något etc.)
 • Har skrivit om (om jag t.ex. har refererat till litteraturen i en hemtenta)
 • Kommentar (om det finns något särskilt jag behöver minnas)

Det går så klart att ändra på rubrikerna, lägga till/ta bort eller använda en tabell per bok och bocka av kapitel för kapitel. Testa dig fram och hitta de sätt som passar dig!

Kursens namn
Har tillgång till
Har läst
Har skrivit om
Kommentar
Titel och författare
Titel och författare
Titel och författare

 

Inför läsningen

 • Läs en text i taget.
 • Fundera över syftet med läsningen. Vad vill du veta? Varför ska du läsa texten?
 • Börja med att överblicka texten och bilda dig en uppfattning om vad det är du kommer att läsa om, till exempel:

– Läs baksidestexten (vad verkar texten handla om?)

– Överblicka referenslistan (känner du igen något namn eller någon titel?)

– Överblicka sakregister/ordlista (om det finns)

– Läs innehållsförteckningen (om det finns)

– Bläddra i texten (läs rubrikerna och titta på bilder/tabeller/diagram/figurer)

– Läs sammanfattningar (om det finns)

 

Under läsningen

 • Anteckna medan du läser. Skriv av viktiga ord, ord som du inte förstår eller citat som du tycker är viktiga. Var noga med att märka anteckningarna med textens titel, författare, årtal och sidnummer (så är allt klart om du ska skriva referenser).
 • Läs i max 30 minuter, för att behålla koncentrationen. Ställ ett alarm och ta en kort paus innan du påbörjar nästa 30 minuter av läsning.

I början av nästa läsning:

 • Läs igenom dina tidigare anteckningar. Behöver du läsa om någon del av texten som du läste förut?
 • Överblicka den nya texten som du ska läsa (bläddra i texten).
 • Anteckna och läs i max 30 min.

 

Efter läsningen

 • Läs igenom dina anteckningar.
 • Bläddra i texten en gång till.
 • Vad har du lärt dig? Vad behöver du veta mer om?

 

Vill du skriva ut tipsen?

Googledokument (2 sidor, svart/vit)

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s